Emeklilik İçin Yaş Bekleyenler Sağlık Primi Ödeyecek

Kategori: Sağlık Hukuku Haberleri | Tarih: 09-11-2011

0

Emeklilik için gün sayanlara sağlık primi şartı geldi. Gün ve sigortalılık süresi şartlarını tamamladığı halde, emekli aylığı için yaşın dolmasını bekleyenler ek prim ödemek zorunda kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olabilmek için üç şartın gerçekleşmiş olması gerekiyor. Belirli gün sayısınca primini ödeyen, sigortalılık süresini dolduranlar emekli olabiliyor. İlk iki şartı tamamladığı halde yaş haddini tamamlayamayanlar […]

Türkiye’deki Sağlık Reformu Ukrayna Sağlık Bakanlığı’nın Dikkatini Çekti

Kategori: Sağlık Hukuku Haberleri | Tarih: 23-07-2017

0

Türkiye’nin son yıllarda hayata geçirdiği sağlık reformunu incelemek üzere, Ukrayna Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve ülkenin önde gelen tıp üniversitelerinin rektörleri İstanbul’da incelemelerde bulundu. Heyette Ukrayna Sağlık Bakanlığını temsilen; Sağlık Bakanı Yardımcısı Aleksandr Volosevets, Sağlık Bakanı Müsteşarı Ivan Soroka, Sağlık Bakanlığı Hukuk Daire Başkanı Vitaly Kobloş, Kiev Milli Tıp Akademisi Rektörü Yuri Voronenko, Ukrayna Diş Sağlığı […]

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Kanunu

Kategori: Sağlık Hukuku Kanunları | Tarih: 23-07-2017

0

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 224 Kabul Tarihi: 05/01/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/01/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10705 GENEL HÜKÜMLER KANUNUN GAYESİ: Madde 1 – İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde bir hak olarak tanınan sağlık hizmetlerinden faydalanmanın sosyal adalete uygun bir şekilde ifasını sağlamak maksadiyle tababet ve tababetle ilgili hizmetler bu kanun çerçevesinde […]

Sağlık Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kategori: Sağlık Hukuku Kanunları | Tarih: 22-07-2017

0

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5748 Kanun Kabul Tarihi : 12/03/2008 Resmi Gazete Tarihi : 22/03/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26824 – Mükerrer Madde 1 – 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek […]

Sağlık Hukuku Yönetmelikleri

Kategori: Sağlık Hukuku Mevzuatı, Sağlık Hukuku Yönetmelikleri | Tarih: 22-07-2017

0

Sağlık Hukuku Yönetmelikleri

Sağlık Hukuku Kitapları

Kategori: Sağlık Hukuku Kitapları | Tarih: 21-07-2017

0

Sağlık Hukuku Kitapları

Sağlık Rehberi

Kategori: Sağlık Rehberi, Sağlık ve Hukuk Kaynakları | Tarih: 21-07-2017

0

Sağlık Rehberi

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

Kategori: Sağlık Hukuku Kanunları | Tarih: 20-07-2017

0

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası: 3359 Kabul Tarihi: 07/05/1987 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/05/1987 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19461 AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili temel esasları düzenlemektir. KAPSAM Madde 2 – Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzelkişilerini ve gerçek kişileri […]

Sağlık ve Hukuk Kaynakları

Kategori: Sağlık ve Hukuk Kaynakları | Tarih: 20-07-2017

0

Sağlık ve Hukuk Kaynakları

Sağlık Hukuku Kanunları

Kategori: Sağlık Hukuku Kanunları | Tarih: 19-07-2017

0

Sağlık Hukuku Kanunları

Özel Hastane Yönetmelik Değişikliği

Kategori: Sağlık Hukuku Yönetmelikleri | Tarih: 19-07-2017

0

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Faaliyet izin belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarında bu Yönetmeliğe göre gerekli uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili uzmanlık […]