Emeklilik İçin Yaş Bekleyenler Sağlık Primi Ödeyecek

Kategori: Sağlık Hukuku Haberleri | Tarih: 09-11-2011

0

Emeklilik için gün sayanlara sağlık primi şartı geldi. Gün ve sigortalılık süresi şartlarını tamamladığı halde, emekli aylığı için yaşın dolmasını bekleyenler ek prim ödemek zorunda kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olabilmek için üç şartın gerçekleşmiş olması gerekiyor. Belirli gün sayısınca primini ödeyen, sigortalılık süresini dolduranlar emekli olabiliyor. İlk iki şartı tamamladığı halde yaş haddini tamamlayamayanlar [...]

Sağlık Rehberi

Kategori: Sağlık Rehberi, Sağlık ve Hukuk Kaynakları | Tarih: 09-12-2016

0

Sağlık Rehberi

Sağlık Hukuku Yönetmelikleri

Kategori: Sağlık Hukuku Mevzuatı, Sağlık Hukuku Yönetmelikleri | Tarih: 09-12-2016

0

Sağlık Hukuku Yönetmelikleri

Sağlık Hukuku Kitapları

Kategori: Sağlık Hukuku Kitapları | Tarih: 08-12-2016

0

Sağlık Hukuku Kitapları

Sağlık Firmaları

Kategori: Sağlık Firmaları, Sağlık ve Hukuk Kaynakları | Tarih: 08-12-2016

0

Sağlık Firmaları

Sağlık ve Hukuk Kaynakları

Kategori: Sağlık ve Hukuk Kaynakları | Tarih: 07-12-2016

0

Sağlık ve Hukuk Kaynakları

Sağlık Hukuku Kanunları

Kategori: Sağlık Hukuku Kanunları | Tarih: 07-12-2016

0

Sağlık Hukuku Kanunları

Özel Hastane Yönetmelik Değişikliği

Kategori: Sağlık Hukuku Yönetmelikleri | Tarih: 06-12-2016

0

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Faaliyet izin belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarında bu Yönetmeliğe göre gerekli uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili uzmanlık [...]

Özel Hastaneler Yönetmelik Değişikliği

Kategori: Sağlık Hukuku Yönetmelikleri | Tarih: 06-12-2016

0

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Özel hastanenin, bulunduğu ilden başka bir ile taşınması veya devri ile başka bir ildeki özel hastane veya tıp merkezine kadro devri ve karşılıklı olarak uzmanlık dalı [...]

Sağlık Hukuku Tüzükleri

Kategori: Sağlık Hukuku Mevzuatı, Sağlık Hukuku Tüzükleri | Tarih: 05-12-2016

0

Sağlık Hukuku Tüzükleri

İnsan Sağlığı ve Sağlık Hukuku

Kategori: Sağlık Hukuku Makaleleri | Tarih: 05-12-2016

0

Günümüzde Sağlık Hukuku konusunda ülkemizde ciddi düzenlemeler yapılmamıştır. Son zamanlarda çıkan Özel Hastaneler  yönetmelik değişiklikleri ile bir kısım düzenlemelere gidilse de  halen sağlık hukuku konusunda eksik hususlar bulunmaktadır. Türkiye’de hekimin ihmali ya da hatası nedeniyle oluşan maddi zararlar ispat halinde alınabilmesine rağmen manevi tazminatlar hasta yakınlarını tatmin etmemektedir. Hekimler de işlerini yaparken kendilerinin güvence altında [...]