Emeklilik İçin Yaş Bekleyenler Sağlık Primi Ödeyecek

Kategori: Sağlık Hukuku Haberleri | Tarih: 09-11-2011

0

Emeklilik için gün sayanlara sağlık primi şartı geldi. Gün ve sigortalılık süresi şartlarını tamamladığı halde, emekli aylığı için yaşın dolmasını bekleyenler ek prim ödemek zorunda kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olabilmek için üç şartın gerçekleşmiş olması gerekiyor. Belirli gün sayısınca primini ödeyen, sigortalılık süresini dolduranlar emekli olabiliyor. İlk iki şartı tamamladığı halde yaş haddini tamamlayamayanlar [...]

Sağlık Hukuku Tüzükleri

Kategori: Sağlık Hukuku Mevzuatı, Sağlık Hukuku Tüzükleri | Tarih: 27-10-2016

0

Sağlık Hukuku Tüzükleri

İnsan Sağlığı ve Sağlık Hukuku

Kategori: Sağlık Hukuku Makaleleri | Tarih: 26-10-2016

0

Günümüzde Sağlık Hukuku konusunda ülkemizde ciddi düzenlemeler yapılmamıştır. Son zamanlarda çıkan Özel Hastaneler  yönetmelik değişiklikleri ile bir kısım düzenlemelere gidilse de  halen sağlık hukuku konusunda eksik hususlar bulunmaktadır. Türkiye’de hekimin ihmali ya da hatası nedeniyle oluşan maddi zararlar ispat halinde alınabilmesine rağmen manevi tazminatlar hasta yakınlarını tatmin etmemektedir. Hekimler de işlerini yaparken kendilerinin güvence altında [...]

Sağlık Personeli Tazminat ve Çalışma Esası Kanunu

Kategori: Sağlık Hukuku Kanunları | Tarih: 26-10-2016

0

SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 2368 Kabul Tarihi: 31/12/1980 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/12/1980 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 17207 (Mükerrer) Madde 1 – Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 2162 sayılı Kanun kapsamına giren personele 01/01/1981 tarihinden itibaren 657, 926 ve 1765 sayılı kanunlara göre hak edilen aylık, [...]

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Yönetmeliği

Kategori: Sağlık Hukuku Yönetmelikleri | Tarih: 25-10-2016

0

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 2 nci madde kapsamındaki tüm sağlık kurumlarında, hasta ve çalışan güvenliği için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanmasına, hizmet sunumunda kalitenin artırılmasına, sağlık kurumunda hasta ve çalışanlar için muhtemel risklerin belirlenmesine, [...]

Sağlık Hukuku Mevzuatı

Kategori: Sağlık Hukuku Mevzuatı | Tarih: 25-10-2016

0

Sağlık Hukuku Mevzuatı

Adli Tıp Kurumu Kanunu

Kategori: Sağlık Hukuku Kanunları | Tarih: 24-10-2016

0

ADLİ TIP KURUMU KANUNU Kanun Numarası: 2659 Kabul Tarihi: 14/04/1982 Resmi Gazete Tarihi: 20/04/1982 Resmi Gazete Sayısı: 17670 BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ KURULUŞ: Madde 1 – Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adli bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara [...]

5371 Sayı Yasa

Kategori: Sağlık Hukuku Kanunları | Tarih: 24-10-2016

0

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU, SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN İLE SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK DE DEĞ.YAP.D.K. Kanun Numarası : 5371 Kanun Kabul Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Tarihi : 05/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25866 Madde 1 [...]

Sağlık Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kategori: Sağlık Hukuku Kanunları | Tarih: 23-10-2016

0

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 5220 Kabul Tarihi: 14/07/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/07/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25529 Madde 1 – 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. EK MADDE 2 – Sağlık Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar ile Sağlık Bakanlığı kullanımında bulunan [...]

Saglik-Hukuku.Com Blog Sayfamız Açıldı

Kategori: Bizden Haberler | Tarih: 23-10-2016

1

Saglik-Hukuku.Com Blog Sayfamız Açıldı

Türkiye’deki Sağlık Reformu Ukrayna Sağlık Bakanlığı’nın Dikkatini Çekti

Kategori: Sağlık Hukuku Haberleri | Tarih: 22-10-2016

0

Türkiye’nin son yıllarda hayata geçirdiği sağlık reformunu incelemek üzere, Ukrayna Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve ülkenin önde gelen tıp üniversitelerinin rektörleri İstanbul’da incelemelerde bulundu. Heyette Ukrayna Sağlık Bakanlığını temsilen; Sağlık Bakanı Yardımcısı Aleksandr Volosevets, Sağlık Bakanı Müsteşarı Ivan Soroka, Sağlık Bakanlığı Hukuk Daire Başkanı Vitaly Kobloş, Kiev Milli Tıp Akademisi Rektörü Yuri Voronenko, Ukrayna Diş Sağlığı [...]